2namehay raside

24      soalat arabi dahom moshtarak

images                  پاور پوئینت قواعد ترجمه

دهم                   بارم بندی عربی دهم

most beautiful roses

barnameh amalyati

فرم تخصصی بازدید

 

 

سه              PowerPoint arabi 3 omoomi94

چهار              PowerPoint arabi3 ensani94

پنج                     PowerPoint arabi pishdaneshqahi94

23               النداء۳۲

                                               النداء ۳۳

9                 فرم ارزیابی سوالات نهایی۱

یک                عربی۲ تجربی

سه            عربی۳تجربی

چهار              عربی۳انسانی

پنج                عربی چهارم